آرشیو برچسب های: سیستم نورپردازی در سقف کشسان ترنسلوسید

سقف کشسان ترنسلوسید

سقف کشسان

در این دسته از سقف های کاذب نور همانند یک فیلتر به صورت یکنواخت و همگن پخش و منتشر می شود. در این سقف کشسان قابلیت ویژه فیلتر سازی و هموار کردن نورهای مصنوعی و طبیعی و هم چنین ترکیب هفت نور به طور همزمان RGB را دارا وجود دارد. این ویژگی منحصر به فرد […]